Brandbook
Potřebujete poradit? info@numberone.cz
Poslední aktualizacie: 02.03.2022

Horizontální logo

Nejpoužívanější verze loga značky. Používá se všude, kde to prostor a kontext okolních prvků dovolí.

Barevné verze

Světlé pozadí

Stáhnout logo pro:

Tmavé pozadí

Stáhnout logo pro:

Minimální velikost

V případě, že nelze dodržet minimální velikost loga, doporučujeme použít pouze symbol značky. Minimální velikost je dána výškou logotypu.

32 px
Obrazovky
5 mm
Tisk

Ochranná zóna

50% výšky loga

Ochranná zóna slouží k zachování rozpoznatelnosti loga tím, že vymezuje prostor kolem loga, do kterého nemohou zasahovat žádné okolní prvky.

Pozadí

Následující pravidla určují, jaká pozadí jsou pro logo akceptovatelná.

Barevné pozadí

Logo lze umístit pouze na pozadí v jedné z nejdominantnějších barev značky - bílé, tmavě modré nebo modré.

Fotografie jako pozadí

Pokud je v pozadí loga umístěna fotografie, pak:

  • musí být zachován dostatečný kontrastní poměr,
  • fotografie v pozadí musí být vizuálně klidná a jemná,
  • je preferované použití fotografie ve výrazné tmavě modré tonalitě.

Zakázané použití

Vizuální komunikace značky musí být konzistentní. Logo je zakázáno jakkoli upravovat - ať už měnit jeho proporce, barevnost, nebo aplikovat rozličné vizuální efekty.